Rizikové faktory pre vznik osteoporózy

Primárna osteoporóza

 • Neovplyvniteľné rizikové faktory

  • ženské pohlavie
  • chýbanie estrogénov v dôsledku menopoauzy
  • rodinná anamnéza osteoporózy (osteoporotické zlomeniny u najbližších príbuzných)
  • osobná anamnéa zlomeniny po 50. roku života
  • chudá osoby, nízky vzrast
  • nízky objem kostnej hmoty
  • biela alebo ázijská rasa
  • nízke hladiny testosterónu u mužov
 • Ovplyvniteľné rizikové faktory

  • telesná hmotnosť nižšia ako 60 kg (nízka hodnota indexu telesnej hmoty (BM)
  • fajčenie cigariet
  • nadmerná konzumácia alkoholu
  • neaktívny sedavý spôsob života
  • nízky príjem vápnika / vitamínu D
  • nedostatočný pobyt na slnku

Sekundárna osteoporóza

Príležitostne ovplyvniteľné rizikové faktory

 • Pridružené ochorenia

  • endokrinné choroby (hypogonádizmus, hypertyreóza, hyperparatyreóza)
  • reumatologické ochorenia (reumatoidná artritída, systémový lupus erythematodes)
  • chronické ochorenie pľúc
  • tráviace ochorenia sprevádzané poruchou vstrebávania živín (celiakia, zápalové ochorenia čreva)
  • neurologické choroby, ktoré zhoršujú funkciu svalov (Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, poranenie miechy)
  • ochorenia krvi
  • nádorové ochorenia
  • transplantácia orgánov
 • Lieky na lekársky predpis

  • glukokortikoidy
  • antikonvulzíva
  • heparín
  • metotrexát
  • cyklofosfamid
  • inhibitory hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny
  • litium
  • cyklosporín
  • hliníkové antacidá