Venujte 2% z daní

Nezisková organizácia je evidovaná v zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel.

Nezisková organizácia OSTEOVIA n.o.

Zisti viac

Kvalitný a zdravý život &
Nič ma nebolí - čiže som zdravý &
Osteoporóza je prirodzeným dôsledkom starnutia

Druhy starostlivosti

-Denzitometrické vyšetrenie
– Poradenstvo pri lieč e osteoporózy

Vyšetrenia pacientov

12:30-17:00

Stretnutia

Našou úlohou je poskytovať najkvalitnejšie služby.
Môžete nás konaktovať
na telefónnom čísle:

+421 (0)903 620 026

Partnerské organizácie

Ortoped s.r.o.

Lekáreň Milénium

IOF

O nás

Naším cieľom je poskytovať kvalitné slúžby, starostlivosť a osvetu v oblasti ochorenia – osteoporóza.

Portál www.osteovia.sk

about-01

Naším cieľom je poskytnúť pomoc pacientom a prispieť k informovanosti verejnosti v oblasti osteoporotických ochorení.

Od začiatku nášho vzniku, každoročne organizujeme Svetový deň osteoporózy, kde sa nám počas troch ročníkov podarilo vyšetriť 315 pacientov z toho 218 žien a 97 mužov. Sme veľmi šťastní, že sa nám v 53 prípadoch podarilo včasne diagnostikovať stredne ťažkú a ťažkú osteoporózu, ktorá je doteraz úspešne liečená. Máme veľa pacientiek, ktoré sú napriek svojmu veku aktívne ženy. Venujú sa svojím deťom, vnúčatám, koníčkom a športu a to že sú liečené, ich nenechá predčasne zostarnúť.

about-02

Osteoporóza

Osteoporóza, ktorá vzniká bez zjavnej príčiny, sa nazýva primárna osteoporóza, alebo osteoporóza v súvislosti s vekom. Na druhej strane, sekundárna osteoporóza vzniká v dôsledku iného ochorenia, nedostatočnej fyzickej aktivity alebo užívania niektorých liekov na lekársky predpis. Okrem toho existujú oveľa zriedkavejšie formy osteoporózy, ktoré nemajú zjavnú príčinu a preto sa nazývajú idiopatické.

 

Podľa príčiny vzniku sa primárna osteoporóza delí na dva základné typy:

  • postmenopauzálna
  • starecká (v súvislosti s vyšším vekom)

Naša história

2016 - Vitamín D a Kalcium

5. ročník Svetového dňa osteoporózy bude trvať celý týždeň, a to od 17.10. do 21.10.2016. Každý deň od 10,00 do 14,00 ste očakávaní na osteologickej ambulancii, Levočská 18, Prešov. Prídte si ochrániť svoje kosti jednoduchým a krátkym vyšetrením. Bez čakania, objednávania a bezplatne. Tešíme sa na vás.

2015 - Prevencia aterosklerózy

4. ročník svetového dňa Osteoporózy – prevencia aterosklerózy (preventívne merania prietoku v cievach prenosným dopllerom).

2014 - Zdravá výživa a cvičenia

3. ročník svetového dňa Osteoporózy venový zdravej výžive a cvičeniam vedúcim k prevencii osteoporotických zlomenín.

2013 - Mužská osteoporóza

2. ročník svetového dňa Osteoporózy venový mužskej osteoporóze.

2012 - Založenie organizácie

Založenie neziskovej organizácie OSTEOVIA n.o.

1. ročník svetového dňa Osteoporózy v Prešove.

Naše služby

Osveta

Šíriť informácie o závažnosti osteoporózy, potrebe stanoviť diagnózu a zahájiť liečbu.

Spracovanie informácií

Spracovávať, publikovať informácie k liečbe vo forme, ktorá je prístupná a pochopiteľná širokej verejnosti.

Prevencia

Zdôrazňovať prevenciu, prioritne znižovať riziko zlomenín, kde náklady na liečbu pacientov prevyšujú náklady na pacienta s onkologickým ochorením.

Edukácia

Edukovať pacienta v aktívnom životnom štýle a adherencii k liečbe, radiť pacientom pri úprave životosprávy, pri ich psychických a sociálnych problémoch.

Pomoc

Pomáhať a šíriť, popularizovať nové poznatky vedy, najmä v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie.

Združovanie pacientov

Združovať pacientov, ktorí majú aktívny záujem sa podieľať na liečbe.

Osveta z oblasti osteoporózy

odborné, vedecké a informačné články slúžiace na vzdelávanie verejnosti v oblasti aterosklerózy a osteoporózy.
Týždeň Svetového dňa Osteoporózy 2016

Ďakujeme vám za vašu podporu počas roku 2016, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a váš záujem.

Svetový deň osteoporózy 2016

5. ročník Svetového dňa osteoporózy bude trvať celý týždeň, a to od 17.10. do 21.10.2016. Každý deň od 10,00 do 

Svetový deň osteoporózy 2015

Svetový deň venovaný osteoporóze a prevencii aterosklerózy.

Svetový deň osteoporózy 2014

Svetový deň venovaný zdravej výžive a cvičeniam.

OSTEOVIA je registrovanou neziskovou organizáciou spolupracujúcou s IOF (The International Osteoporosis Foundation).

Garanti organizácie

Mudr_Klein

MUDr. Peter Klein

Riaditeľ neziskovej organizácie
IMG_2167

Mgr. Sylvia Sopková

Magistra farmácie
Andrea

PhDr. Andrea Kentošová

Manažérka

Prešov, SVK

Nezisková organizácia Osteovia

Prostejovská 123, Prešov 08001

Mobil: +421 (0)903 620 026

Email: osteovia@gmail.com

Pošli požiadavku

Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo nám zaslať správu prostredníctvom jednej z nižšie uvedených aplikácií

+421903620026

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Kontakt na nás

Prosím kontaktujte nás aj prostredníctvom facebooku.